Zalecana procedura w celu uzyskania wiarygodnego pomiaru prędkości: